Aktuellt

 • Byggnad med skylt och blå himmel

  FORCIT Consulting vinner stort ramavtal

  Vi kan glatt meddela att vi vunnit ett större avtal som rör utredningar av trafikbuller, ljudnivåmätningar och ljudkvalitet.  Det riksomfattande uppdraget för Trafikverket innebär att tillhandahålla olika former av stöd och utredningar relaterade till bullerhantering och bullerbegränsande åtgärder inom infrastrukturprojekt och befintliga anläggningar. FORCIT Consulting kommer bland annat genomföra trafikbullerutredningar, mätningar och beräkningar för väg… Läs mer
 • Bil som kör på motorväg vid naturen

  FORCIT bidrar till tystare vägar

  Vi bidrar med kunskap om buller och akustik till projekt om tystare vägar Ett av många spännande projekt på FORCIT Consulting handlar om bidra till att utveckla tystare vägar för att minska buller från trafiken. Trafikverket har under lång tid utrett hur man ska kunna reducera bullret från E4 vid Huskvarna. FORCIT Consulting har varit… Läs mer
 • FORCIT Groups hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

  I FORCIT Groups hållbarhetsrapport för 2022 redovisar vi status och planer för framtiden inom vårt hållbarhetsarbete. Under 2022 gjorde vi framsteg i många av våra hållbarhetsprojekt. Vår road map för koldioxidneutralitet som färdigställdes 2022 inkluderar investeringar och utvecklingsprojekt som kommer att hjälpa oss att minska våra utsläpp, förbättra energieffektiviteten och öka andelen grön energi. Vi… Läs mer
 • FORCIT Groups årsberättelse 2022 har nu publicerats

  I FORCIT Groups årsberättelse för 2022, som publicerats idag, summerar vi det gångna året gällande utveckling och nyckelprojekt. Du kan läsa rapporten här. Läs mer
 • GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

  Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! Läs mer
Arkiv