FORCIT bidrar till tystare vägar

Bil som kör på motorväg vid naturen

Vi bidrar med kunskap om buller och akustik till projekt om tystare vägar

Ett av många spännande projekt på FORCIT Consulting handlar om bidra till att utveckla tystare vägar för att minska buller från trafiken.

Trafikverket har under lång tid utrett hur man ska kunna reducera bullret från E4 vid Huskvarna. FORCIT Consulting har varit involverad i projektet under många år, där beräkningar och mätningar gjorts för att undersöka hur bullersituationen kan förbättras. Bullerskärm, hastighetssänkning samt bullerreducerande beläggning var åtgärderna vi föreslog för mindre omgivningspåverkan. De två första åtgärderna har genomförts, och nu kommer den bullerreducerande beläggningen på en sträcka mellan Huskvarna södra och Brunstorp läggas om.

Vill du veta mer om vårt arbete med akustik, läs mer här: https://forcitconsulting.se/akustik/