Geoteknik

Arbeten vid och i närheten av bygg-och anläggningsprojekt, vallar och slänter medför allt som oftast geotekniska risker. För att tidigt kunna upptäcka t.ex. masstryckningar på närliggande byggnader, skred eller sättningar behöver du göra rätt mätningar, i rätt tid och med rätt kunskap. När du anlitar oss kan du känna dig trygg, vi är experter på geotekniska uppdrag. Vi hjälper dig hela vägen i processen från konsultation till genomförande, med att utföra mätningar till att samla uppföljning och dokumentation från ditt bygg- och anläggningsprojekt, enkelt och strukturerat.

Vi på Forcit Consulting hjälper dig gärna med följande tjänster:

  • Geotekniska kontrollprogram
  • Inklinometermätning
  • Portrycksmätning
  • Grundvattenmätning
  • Töjningsmätningar/sprickmätningar

Har du ett specialbehov? Inga problem, slå oss gärna en signal.

Kontakta oss

Tillstånd & MKB

För att få bedriva en miljöfarlig verksamhet, till exempel en täktverksamhet, krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Ansökningsprocessen är ofta omfattande och kan ibland kännas komplicerad. Såväl lagstiftning som miljömål ställer höga krav på ansökningshandlingar, MKB och egenkontrollprogram.

Miljö

All typ av miljöfarlig och omgivningspåverkande verksamhet kräver att du tar hänsyn till omgivande miljö och gällande miljölagstiftning. Lagar och regler inom miljöområdet är omfattande och kan ibland upplevas som svårt och komplicerat.