Sprängteknik

Sprängningar påverkar omgivningen, i olika grad och utsträckning. Vi erbjuder dig med en helhetslösning så att du kan effektivisera dina sprängningar, minska omgivningspåverkan och föra en kvalitativ dokumentation. Vi kan även hjälpa dig med analys och dokumentation av salvan. När du anlitar oss kan du känna dig trygg, vi är experter på sprängteknik.

Med FORCITs egna system kan du dessutom enkelt och effektivt förvarna närboende och tredjeman inför en kommande sprängning.

Vi på Forcit Consulting hjälper dig gärna med följande tjänster:

  • Byggledning och sprängoptimering
  • Borr- och laddplan
  • Salvdokumentation
  • Frekvens- och sprängdataanalys
  • Vibrationsanalys och -isolering
  • Bullermätningar
  • Dolhantering
  • Förvarningssystem till tredjeman

Har du ett specialbehov?  Inga problem, slå oss gärna en signal.

Kontakta oss

Utbildning

Via Bergutbildarna kan vi erbjuda kurser för entreprenörer, myndigheter, leverantörer, beställare och konsulter. Vi utgår från Stockholm och Göteborg, men vi håller kurser över hela Norden. Utöver våra fastställda kursdatum har vi även kurser vid beställning och kan skräddarsy dem utifrån era behov.

Akustik

Genom att ta fram en bullerutredning kan vi föreslå åtgärder för att minimera risken för störningar och bullerskador. Bullerutredningens omfattning avgörs av platsens förutsättningar och komplexitet.