Omgivningspåverkan

Bygg- och entreprenadarbeten påverkar omgivningen genom bland annat buller, tryckvågor och vibrationer, vilket i sin tur leder till skador och störningar. När du anlitar oss kan du känna dig trygg. Med 50 års erfarenhet och den största parken av relevant mätarutrustning är vi Nordens ledande experter på omgivningspåverkan av alla slags störningsrelaterade arbeten.

Redan i ett tidigt skede hjälper vi dig att välja rätt anläggningsmetoder för att klara balansen mellan krav och effektivitet. Med vår lokala närvaro av experter över hela landet, genomföra vi ert projekt så effektivt som möjligt och med minsta påverkan för tredjeman och miljö.

Vi på Forcit Consulting hjälper dig gärna med följande tjänster:

Service

X
 • För-, mellan- & efterbesiktningar
 • Täthetsprovning-/dokumentation av rökkanaler

Har du ett specialbehov, slå oss gärna en signal.

X
 • Riskanalys avseende omgivningspåverkan
 • Skadeutredning
 • Vibrationsutredning
 • Komfortutredning
 • Bullerutredningar

Har du ett specialbehov, slå oss gärna en signal.

X
 • Vibrationsmätning
 • Buller-/ljudnivåmätningar
 • Luftstötvågsmätningar
 • Vattenprovtagning
 • Mätning av luftburet damm
 • Stomljudsmätning
 • Sättningskontroll

Har du ett specialbehov, slå oss gärna en signal.

X
 • Informationssystem till närboende och/eller andra prenumeranter
 • Kontakt med tredjeman

Har du ett specialbehov, slå oss gärna en signal.

Kontakta oss

Bergteknik

All sprängning av berg innebär risker och omgivningspåverkan i olika skala och omfattning. För att minska eventuella risker och utföra säkra sprängningar krävs rätt kunskap och säkerhetsåtgärder.

Akustik

Genom att ta fram en bullerutredning kan vi föreslå åtgärder för att minimera risken för störningar och bullerskador. Bullerutredningens omfattning avgörs av platsens förutsättningar och komplexitet.