Akustik

Buller är den miljöpåverkan som berör flest människor i Sverige. Oönskat ljud innebär därmed en ökad akustisk utmaning i samhället. Höga ljudnivåer påverkar både arbets- och boendemiljö. Det finns många ljudkällor som bidrar till buller, allt från trafik till tillfälliga ljud som sprängning och pålning, såväl som bygg- och industriarbeten.

Genom att ta fram en bullerutredning kan vi föreslå åtgärder för att minimera risken för störningar och bullerskador. Bullerutredningens omfattning avgörs av platsens förutsättningar och komplexitet.

När du anlitar oss kan du känna dig trygg, vi är experter inom akustik och erbjuder rådgivning och mätningar av buller. Mätningarna kan ske vart som helst, när som helst, utifrån dina behov och kan innefatta luftburet buller, stomljud och luftstötsvågor.

Vi på Forcit Consulting hjälper dig gärna med följande tjänster:

Har du ett specialbehov? Inga problem, slå oss gärna en signal.

KONTAKTPERSONER

Andreas Wennblom
Senior Consultant Vibrations and Acoustics
Matilda Broberg Fagerlin
Consultant Acoustics and Vibrations
Per Enegren
Consultant Acoustics and Vibrations
Mattias Hallberg
Consultant Acoustics
Patrik Bjärkeson
Consultant Acoustics and Vibrations

Omgivningspåverkan

Bygg- och entreprenadarbeten påverkar omgivningen genom bland annat buller, tryckvågor och vibrationer, vilket i sin tur leder till skador och störningar. När du anlitar oss kan du känna dig trygg.

Bergteknik

All sprängning av berg innebär risker och omgivningspåverkan i olika skala och omfattning. För att minska eventuella risker och utföra säkra sprängningar krävs rätt kunskap och säkerhetsåtgärder.