Akustik

Buller är den miljöpåverkan som berör flest människor i Sverige. Oönskat ljud innebär därmed en ökad akustisk utmaning i samhället.

När du anlitar oss kan du känna dig trygg, vi är experter inom akustik och erbjuder rådgivning och mätningar av buller. Mätningarna kan ske vart som helst, när som helst, utifrån dina behov och kan innefatta luftburet buller, stomljud och luftstötsvågor.

Beräkning och kartering av ljudnivåer för tillfällen då mätning inte är ett alternativ, som i ett område med flera verksamheter samtidigt och/eller där framtidsprognos behövs. Här kan även närfältsmätningar utföras för enskilda bullerkällor. Exempelvis:

  • Tillståndsansökan för industri- och täktverksamhet
  •  Byggprojekt
  • Detaljplanansökan med trafikbuller och/eller industribuller
  • Inför exploatering av nybyggnad eller ombyggnad
  •  Civilt och militärt skottbuller

Öppna broschyr nedan:

X

Akustik

Vill du veta mer om våra akustik tjänster?
Öppna broschyren här eller kontakta oss!
Öppna här

Kontaktpersoner

Andreas Wennblom
Senior Consultant, Akustik och vibrationsutredningar, Detaljplaner och ljudmätningar +46 732 53 19 12 Skicka e-post »
Matilda Broberg Fagerlin
Consultant Acoustics and Vibrations +46 733 47 12 33 Skicka e-post »
Per Enegren
Consultant Acoustics and Vibrations +46 733 47 12 96 Skicka e-post »
Patrik Bjärkeson
Consultant Acoustics and Vibrations Skicka e-post »

Omgivningspåverkan

Bygg- och entreprenadarbeten påverkar omgivningen genom bland annat buller, tryckvågor och vibrationer, vilket i sin tur leder till skador och störningar. När du anlitar oss kan du känna dig trygg.

Bergteknik

All sprängning av berg innebär risker och omgivningspåverkan i olika skala och omfattning. För att minska eventuella risker och utföra säkra sprängningar krävs rätt kunskap och säkerhetsåtgärder.