Kvalitet/Miljö

Vi är ISO-certifierade enligt kvalitetsledningssystemstandard ISO 9001:2015 sedan 2003 och för miljöledningssystemstandard ISO14001 sedan 2005.

Kvalitets- och miljöpolicy

FORCIT CONSULTING ska:

  • Genom nära kontakt med kunden uppfylla och överträffa alla behov och förväntningar avseende omgivningspåverkan genom att följa för verksamheten erforderliga lagar och förordningar.
  • Genom utveckling av fjärrstyrda tjänster för miljöövervakning kombinera ett aktivt affärsmässigt miljöarbete med miljövänliga arbetssätt.
  • Genom att betona miljömässiga fördelar vid anlitande av FORCIT CONSULTING driva utvecklingen inom vår bransch mot ett miljövänligare arbetssätt.