Bergteknik

All sprängning av berg innebär risker och omgivningspåverkan i olika skala och omfattning. För att minska eventuella risker och utföra säkra sprängningar krävs rätt kunskap och säkerhetsåtgärder. När du anlitar oss kan du känna dig trygg, vi är experter på bergteknik. Vi hjälper dig att säkerställa statusen på din sprängning och anläggning så att de är stabila. Vi erbjuder dig allt från rådgivning och byggledningstjänster till hjälp att dimensionera en eventuell bergförstärkning, mäta bergsrörelser, bomknackning och mycket mer.

Vi på Forcit Consulting hjälper dig gärna med följande tjänster:

  • Bomknackning
  • Dimensionering av bergförstärkning
  • Mätning av bergsrörelser
  • Rådgivning och byggledning
  • Frekvensanalys
  • Drönarinmätning & lodning av borrhål

Har du ett specialbehov? Inga problem, slå oss gärna en signal.

Kontakt oss

Utbildning

Via Bergutbildarna kan vi erbjuda kurser för entreprenörer, myndigheter, leverantörer, beställare och konsulter. Vi utgår från Stockholm och Göteborg, men vi håller kurser över hela Norden. Utöver våra fastställda kursdatum har vi även kurser vid beställning och kan skräddarsy dem utifrån era behov.

Geoteknik

Arbeten vid och i närheten av bygg-och anläggningsprojekt, vallar och slänter medför allt som oftast geotekniska risker. För att tidigt kunna upptäcka t.ex. masstryckningar på närliggande byggnader, skred eller sättningar behöver du göra rätt mätningar, i rätt tid och med rätt kunskap.