Tillstånd och MKB

För att få bedriva en miljöfarlig verksamhet, till exempel en täktverksamhet, krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Ansökningsprocessen är ofta omfattande och kan ibland kännas komplicerad. Såväl lagstiftning som miljömål ställer höga krav på ansökningshandlingar, MKB och egenkontrollprogram.

När du anlitar oss kan du känna dig trygg, vi är experter på tillståndsansökningar och MKB. Vi hjälper dig hela vägen och anpassar processen utifrån dina specifika behov, från planering till komplett ansökan, löpande drift och miljöstöd.

Vi på Forcit Consulting hjälper dig gärna med följande tjänster:

  • Tillståndsansökan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken
  • Tillståndsansökan vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
  • Ändringstillstånd och villkorsändringar
  • Miljöbedömning inkl. samråd med myndigheter och sakägare
  • Lokaliserings- och behovsutredning
  • Buller- och vibrationsutredning
  • Brytnings- och efterbehandlingsplan för täktverksamhet
  • Egenkontroll/Kontrollprogram
  • Förstagångs-/Periodisk undersökning
  • Dispensansökningar

Har du ett specialbehov?  Inga problem, slå oss gärna en signal.

Kontakta oss

Miljö

All typ av miljöfarlig och omgivningspåverkande verksamhet kräver att du tar hänsyn till omgivande miljö och gällande miljölagstiftning. Lagar och regler inom miljöområdet är omfattande och kan ibland upplevas som svårt och komplicerat.

Sprängteknik

Sprängningar påverkar omgivningen, i olika grad och utsträckning. Vi erbjuder dig med en helhetslösning så att du kan effektivisera dina sprängningar, minska omgivningspåverkan och föra en kvalitativ dokumentation. Vi kan även hjälpa dig med analys och dokumentation av salvan.