FÖRETAGSINFORMATION

Forcit Consulting AB är helägt av OY FORCIT AB som är ett finländskt företag verksamt inom kemisektorn. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: FORCIT Explosives, FORCIT Defence och FORCIT Consulting. FORCIT Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och Forcit Defence tillverkar försvarsprodukter. Vi på FORCIT Consulting skapar värde för byggherrar och entreprenörer genom att erbjuda mätnings-, övervaknings-, planerings- och utbildningstjänster. Koncernen sysselsätter sammanlagt cirka 360 personer. Omsättningen år 2018 var cirka 107 miljoner euro. För mer information, se www.forcit.fi.

Bergsäker (nu Forcit Consulting) grundades 1972 av Lennart Karlsson. Den ursprungliga affärsidén var kopplad till bergbyggnation och säkring av berg, därav det lite kaxiga namnet Bergsäker.

Efterhand utvecklades verksamheten att omfatta projektering av större berganläggningar och tunnlar men även projektering av järnvägar med specialisering mot järnvägsetapper med stort berg- och tunnelinnehåll.

Parallellt utvecklades även verksamhet kring byggprojekts omgivningspåverkan. Vid millennieskiftet beslutades att avveckla projekteringsverksamheten för att uteslutande fokusera på byggprojektens omgivningspåverkan.

I september 2015 förvärvade den finska koncernen Oy Forcit AB samtliga aktier i Bergsäker AB och 2020 blev Bergsäkers nya namn  FORCIT Consulting, tillsammans med våra systerbolag i Finland och Sverige.

Med en kultur baserad på nordiska värderingar strävar vi kontinuerligt efter att skapa förtroende bland våra partners och kollegor

Vår verksamhet

Vi på FORCIT Consulting är specialister inom omgivningspåverkan. Det innebär att vi hjälper verksamhetsutövare som utför, eller låter utföra, arbeten som klassas som miljöstörande att vidta lagstadgade eller kommersiellt motiverade åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att jobba effektivt, ekonomiskt, hållbart och säkert.

Att hantera dessa frågor kräver särskild kunskap inom bl.a. riskanalys, besiktning, mätteknik, sprängteknik och utbildning. Dessutom är det viktigt att säkerställa en kontinuerlig kommunikation med människor som kan komma att påverkas av arbetena. Vårt jobb är att ge byggherrar och entreprenörer möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten, medan vi håller koll på riskerna runt omkring.

Vi har arbetat med att trygga omgivningen kring mark och sprängarbeten i snart 50 år och inom koncernen finns mer än 120 års erfarenhet. Det betyder att vi har både kunskaper och resurser att agera som rådgivare till såväl privata som offentliga verksamhetsutövare.

Hos oss jobbar du t.ex. som teknisk konsult, projektledare eller specialist inom vibrationsmätning, geoteknik, akustik eller sprängteknik. Arbetsdagarna hos oss är varierade och teamkänslan stark. Vi strävar kontinuerligt efter att vara den bästa arbetsgivaren i branschen för att attrahera de bästa talangerna. Detta för att vi vet att det krävs engagerade och kompetenta medarbetare för att skapa nöjda och lojala kunder.