Varför Forcit Consulting?

Den som initierar eller driver mark- och sprängarbeten har en ansvarsfull position. Som byggherre eller entreprenör kan det vara en utmaning att hantera det krav på specialistkunskaper och hantering av omgivningspåverkan som följer av lagar och regler inom området. Arbetena bedrivs normalt även under höga krav på tidsplanering, kvalitet och kostnadseffektivitet. Följderna av att missa något kan bli kostsamma och i värsta fall riktigt allvarliga. FORCIT Consulting underlättar för byggaktörer att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och vardag. Omgivningspåverkan, det kan vi. Så varför anlita FORCIT Consulting? Svar är för att slippa vara efterklok och slösa tid och resurser.

4 skäl att välja forcit consulting

X

En partner hela vägen

Anlitar du FORCIT Consulting får du en flexibel och lyhörd partner som tar hand om allt som har med omgivningspåverkan att göra. Vi kan mark- och sprängningsarbeten och vet hur man bäst förebygger problem som kan uppkomma längre fram. Vill du, så sköter vi all kommunikation med tredje part åt dig.

X

Trygghet i nöd och lust

FORCIT Consulting ser till att du följer de lagar och föreskrifter som reglerar ditt ansvar för närmiljön. På så sätt undviker du såväl dyra skadestånd som badwill. Om du anlitar oss kan du också vara säker på att få stöd av vårt pålitliga nätverk av medarbetare om du skulle behöva.

X

Bättre projektekonomi och styrning

FORCIT Consulting riskanalyser, fördjupade utredningar och kontrollplaner hjälper dig att lägga en projektbudget som håller. Genom våra projektledares förståelse för mark- och sprängningsarbeten, och genom att sätta rätt person på rätt plats, bidrar vi till att hushålla med uppdragsgivarens resurser.

X

Kompetens som verkar för våra partners framgång

Som vår kund får du bästa möjliga service inom byggande i berg och mark. Därför vårdar vi vårt varumärke, FORCIT Consulting, och ser till att alla våra medarbetare uppdateras med den bästa kunskaper, vilket medför att vi ligger i framkant.

Ditt ansvar som byggherre eller entreprenör

Att driva ett projekt som innefattar mark- och sprängningsarbeten innebär ett långtgående ansvar som inte bara omfattar själva platsen för arbetena utan också dess omgivning. Kraven regleras i flera olika rättskällor, däribland miljöbalken. Som byggherre eller entreprenör är du ansvarig för bland annat buller, vibrationer och emission i luft, mark och vatten, som drabbar sakägare i närheten. Du är har även ett ansvar att känna till dina skyldigheter. Är du osäker på vilka de är? Kontakta oss så berättar vi mer.

Klara, färdiga, förebygg!

Vilken fas ditt projekt som innefattar mark- och sprängningsarbeten än är i, är du alltid välkommen att kontakta oss för en första konsultation eller offert.