Om oss

Vi på FORCIT CONSULTING ser ett tydligt samband mellan bygg – och gruvprojekts omgivningspåverkan och deras lönsamhet. Med rätt lösningar, processer och kunskaper kan vi tillsammans utveckla hållbara samhällen samtidigt som vi undviker oönskade följder för våra partners och tredje man.

I över 120 år har vi samarbetat med entreprenörer, bygg- och gruvaktörer i olika mark- och sprängningsprojekt. Genom att dela med oss av vår samlade kunskap hjälper vi våra partners att skydda människor och omgivningen så att de helt kan fokusera på sin kärnverksamhet och vardag.

Som Nordens ledande specialister inom omgivningspåverkan deltar vi aktivt i utvecklingen av starka och hållbara samhällen i hela regionen. Vi verkar för att byggherrar och entreprenörer effektivt ska kunna möta ständigt ökade krav på att leverera bygg-, infrastruktur- och gruvprojekt i tid, inom budget, i enlighet med tuffa föreskrifter och, framför allt, på ett säkert sätt gentemot människor och omgivningar.

Vårt heltäckande erbjudande gör det möjligt att få anpassade tjänster och pålitlig support inom till exempel riskanalys, för- och efterbesiktningar, automatiserad mätning online, skadehantering och teknisk utbildning. I varje projekt finns en dedikerad projektledare och specialister som övervakar att arbetet fortskrider säkert och effektivt, från start till slut. Med personligt engagemang, och förståelse för att inget projekt är det andra likt, säkerställer projektledaren att det alltid finns lokalt stöd när det som bäst behövs. Som stolta medlemmar i FORCIT GROUP är vårt mål att alltid leverera kvalitet och det resultat som förväntas av Nordens ledande experter på sprängteknik och omgivningspåverkan. Och vi gör det genom vårt kompetenta och pålitliga nätverk av medarbetare, hängivna åt säker utveckling och att stödja våra partners i deras visioner för samhället.

Vår historia

Forcit Consulting var tidigare BERGSÄKER AB

1972

Företaget grundades 1972 av Lennart Karlsson och öppnar sitt första kontor i Göteborg. Den ursprungliga affärsidén var kopplad till bergbyggnation och säkring av berg, därav det lite kaxiga namnet ”Bergsäker”.

Efterhand utvecklades verksamheten till att omfatta projektering av större berganläggningar och tunnlar men även projektering av järnvägar med specialisering mot järnvägsetapper med stort berg- och tunnelinnehåll.

1976

Vi tar fram världens första digitala vibrationsmätare.

1981

Vi öppnar kontor i Stockholm.

1996

Vi tar fram världens första vibrationsmätare med GSM.

1999

Vi lanserar AVANET – webbaserat mätsystem.

2000

Vid millenieskiftet beslutades att avveckla projekteringsverksamheten för att uteslutande fokusera på byggprojektens omgivningspåverkan.

2001

Vi öppnar kontor i Örebro.

2007

Vi öppnar kontor i Jönköping.

2012

Vi öppnar kontor i Karlshamn.

2015

Vi börjar besiktiga via iPad.

I september 2015 förvärvar den finska koncernen Oy Forcit AB samtliga aktier i Bergsäker AB. Bergsäker AB ingår nu som ett självständigt bolag i affärsområdet Forcit Consulting.

2016

Vi öppnar kontor i Halmstad.

2017

Vi öppnar kontor i Norrköping.

2019

Bergsäker AB och Bergcon AB fusioneras under namnet Bergsäker AB. Bergutbildarna blir genom detta en del av Bergsäker.

2020

Företaget genomför ett varumärkesbyte till FORCIT CONSULTING.

Vi öppnar kontor i Sundsvall.

Gruppbild på anställda på Forcit Consulting

Företagsinformation

Idag är vi experter på allt som rör omgivningspåverkan. Men så har det inte alltid varit. Läs mer om vår affärsidé, vår ägare och hur allt började.

Vårt ansvar för världen

Vi anser att alla företag har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och samhällets välfärd. Detta är ett perspektiv vi valt att beakta både globalt, regionalt och i vår närmiljö.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Vi på FORCIT Consulting ställer höga krav på oss själva och vi är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö.