VIP Nordic nu tillgänglig som mobilapp

Online-verktyget VIP Nordic kompletteras nu med en mobilapp, VIP Nordic Mobile. Appen möjliggör on-line monitorering av sprängningsaktiviteter och registrering och monitorering av sprängningarna direkt på sajten. Appen ger också tillgång till projekt och mätpunkter I realtid och det går också att skapa nya sprängningshändelser. 
 
Appen lokaliserar sprängningssajten och möjliggör överföring av data direkt i appen. Detta är ytterligare ett steg i FORCIT Consultings digitalisering för att göra det enklare för att arbeta med sprängningsprojekt och få tillgång till data. Genom appen förenklas arbetsprocessen och man sparar värdefull tid som användarna.

Appen finns tillgänglig både för Android och iOS på AppStore och Google Play.
Vill du veta mer kan du kontakta Eero Jokimies, Head of Technology at Forcit Consulting:
+358 10 8321 324
eero.jokimies@forcitconsulting.fi