FORCIT Consulting kontrollerar ljudisolering vid nybyggnation

FORCIT CONSULTING har på uppdrag av PEAB kontrollerat luftljudsisoleringen i den första etappen för bostadsområdet Grönmyntan i Hässelby, Stockholm.

Enligt Boverkets byggregler och svensk standard finns det krav på luftljudsisolering och stegljudsnivå mellan lägenheter vid nybyggnation. Dessa krav syftar till att skapa en trivsam boendemiljö genom att minimera ljudöverföring och överhörning mellan olika lägenheter. 

Vårt akustikteam var därför på plats för att säkerställa att kraven uppfyllts genom kontroller och mätningar. Såhär förklarar vårt team hur en sådan mätning kan gå till: 

“Vid en mätning placeras en rundstrålande högtalare i ett rum med en gemensam vägg till en intilliggande lägenhet. Högtalaren spelar rosa brus, vilket är ett ljud som är lika starkt i samtliga frekvenser. Ljudmätning görs i rummet där högtalaren är placerad och i den intilliggande lägenheten. Genom att analysera dessa mätresultat samt ta hänsyn till rummets storlek, skiljeväggen och efterklangstid, beräknas värdet för väggens/den totala skiljekonstruktionens luftljudsisolering.” 

Vårt arbete på Grönmyntan fortsätter under våren då ytterligare mätningar kommer göras i tre etapper. 

Är du intresserad av att få hjälp med ljudkontroller i ditt område, tveka inte att kontakta oss.

https://forcitconsulting.se/kontakta-oss/