FORCIT Consulting vinner stort ramavtal

Byggnad med skylt och blå himmel

Vi kan glatt meddela att vi vunnit ett större avtal som rör utredningar av trafikbuller, ljudnivåmätningar och ljudkvalitet. 

Det riksomfattande uppdraget för Trafikverket innebär att tillhandahålla olika former av stöd och utredningar relaterade till bullerhantering och bullerbegränsande åtgärder inom infrastrukturprojekt och befintliga anläggningar. FORCIT Consulting kommer bland annat genomföra trafikbullerutredningar, mätningar och beräkningar för väg och spårväg, samt inventera och utvärdera befintliga sträckor.

Läs gärna mer om våra tjänster här: https://forcitconsulting.se/tjanster/

Foto: Trafikverket