FORCIT Consulting mäter bullernivåer hos Carlfors Bruk

FORCIT Consulting på plats hos Carlfors Bruk i Huskvarna för att genomföra en industribullerkartering.

Förra veckan var FORCIT Consulting på plats hos Carlfors Bruk. De är ledande producenter av aluminiumpigment och tillverkar även produkter för vårt systerbolag, FORCIT Explosives.

Vårt akustikteam mätte omkring 90 stycken bullerkällor på området. Dessa kommer ligga till grund för bullerkarteringen, vilket är en viktig del när företag söker eller förnyar miljötillstånd.

Kartläggning av bullernivåer och dess inverkan på omgivningen är en stor del av vårt arbete för att säkerställa hållbarhet och samhällsansvar inom industrin. Om du är intresserad av att veta mer om våra tjänster inom akustik och hur vi kan hjälpa ditt företag att uppnå sina miljömål, tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA OSS