Vår kontrollansvarig heter ISO

Människor i byggmiljö

Visste ni att FORCIT Consulting har varit ISO-certifierade sedan början av 2000-talet?

Att vara ISO-certifierad innebär att vi följer internationella standarder och processer för att säkerställa högkvalitativa tjänster (ISO 9001). Dessutom arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan och främja hållbarhet (ISO 14001).

För att behålla certifieringen genomgår vi kontinuerliga revisioner och kontroller för att garantera att vi lever upp till standarderna. Detta är något vi med stolthet har gjort sedan 2003. I början på januari i år blev vi återigen certifierade, en uppdatering som gäller i tre år innan vi går igenom processen på nytt.

ISO-certifieringen är ett bevis på vår strävan att erbjuda pålitliga tjänster samtidigt som vi arbetar för en hållbar utveckling. Certifieringen har också hjälpt oss att implementera och upprätthålla standardiserade processer som förbättrar vår effektivitet och kvalitet i våra konsultuppdrag.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med våra kunder för en bättre och mer hållbar framtid!

Läs mer om vår kvalitets- och miljöpolicy här: https://forcitconsulting.se/kvalitet-miljo-iso/