Akustiker på plats

På dagarna arbetar han med buller och på fritiden bygger han gärna högtalare. Bergsäker stärker sitt erbjudande inom buller och rekryterar akustikern Pontus Paulsson.

Bergsäker fortsätter att växa och rekryterar nu spetskompetens inom akustik. Senaste tillskottet är Pontus Paulsson, civilingenjör från Chalmers med 15 års bred erfarenhet av kvalificerat tekniskt arbetet inom akustikområdet. Nu fokuserar han på samhällsbyggnadssidan där han ska stärka Bergsäkers erbjudande inom buller.

– Bergsäker har en gedigen erfarenhet av mätning och analys av vibrationer i samband med byggprojekt. Därifrån är klivet till ljud inte stort. Mättekniskt är utmaningarna desamma, dock är analysen lite mer komplicerad. Med min breda erfarenhet av akustik från olika branscher hoppas jag kunna bidra till att utveckla och bredda tjänsteutbudet, säger Pontus.

Bergsäker vill kunna hjälpa sina kunder bevaka buller under byggprocessen men också bistå vid klagomål. Mycket handlar om kunskap. Vad som upplevs som störande och vad som faktiskt har bäring på hälsan kan vara olika saker som kan vara svåra att skilja åt.

– Buller är ett komplext område. Att buller har negativa hälsoeffekter på människan är bevisat och myndigheternas gränsvärden för vad som är tillåtet sätts utifrån ett hälsoperspektiv. Men buller är inte alltid nödvändigtvis störande. Miljöer som är för tysta, kan till exempel göra naturliga ljud mera störande, säger Pontus.

Dessutom har samhällets syn på ansvarsfrågan förändrats, något som gör det ännu mer nödvändigt att hålla koll på och minimerar bullernivåerna. Den som bidrar till bullret har idag ett större ansvar oavsett vem som var först. Tidigare fick nya verksamheter och nyinflyttade anpassa sig till det befintliga. Idag är ansvaret strikt.

– Exempelvis kan jag nu ha rätt att kräva ersättning från kommun för bullerskärm trots att bussarna gått utanför mitt hus i årtionden, säger Pontus.

Det tekniska intresset har alltid funnits där, berättar Pontus. Från barnsben har han varit vetgirig på teknik och plockat isär det mesta för att se hur saker och ting funkat. Att valet sedan föll på fördjupningskurser i akustik på Chalmers beror på intresset för fysik. Men intresset för akustik stannar inte på arbetsplatsen. Om det finns tid över på fritiden, bygger han gärna högtalare.

 

Fakta:

Namn: Pontus Paulsson
Ålder: 43 år
Bor i: Bor i villa i Göteborg med sambo och två barn
Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten, med fördjupning akustik
Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet av teknisk akustik från olika branscher