Samma människor, nytt namn, ännu bättre service

Ledande nordiska konsulter inom omgivningspåverkan och sprängrådgivning byter namn till FORCIT Consulting

Bergsäker AB (SE), Oy Finnrock Ab (FI), och Bergcon AS (NO) är ledande konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs- och gruvbranscherna i sina respektive länder. Vårt primära specialistområde är omgivningspåverkan som bland annat omfattar riskanalyser i samband med mark- och sprängarbeten, för- och efterbesiktningar samt mätning av vibrationer, buller och damm. Övriga specialistområden utgörs av rådgivning inom sprängning, bergkontroll, utbildning och tillståndsprocesser. Samtliga bolag tillhör FORCIT Group och bildar tillsammans en av norra Europas största konsultgrupper inom våra specialistområden. Den 15:e september 2020 har bolagen, som ett led i den gemensamma strategin att stärka det internationella samarbetet mellan affärsenheterna, tagit det gemensamma namnet FORCIT Consulting (AB/Oy/AS). Varumärkesbytet gynnar våra kunder då vi skapar en tydlig plattform med tillgång till våra samlade erfarenheter, resurser, verktyg och expertis.

Samma människor, nytt namn, ännu bättre service

Utgångspunkten för konsultverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara lokal närvaro och nära kontakt med våra kunder. Samtidigt kommer vårt tjänsteutbud att utökas ytterligare i och med att alla våra tjänster blir mer lättillgängliga i alla länderna. FORCIT Consulting kommer dessutom i framtiden även att kunna erbjuda utökade tjänster och rådgivning till bland annat rivnings- och gruvindustrin. Vårt mål är att erbjuda byggherrar, entreprenörer och operatörer samma expertrådgivning och mobila tjänster oavsett i vilket nordiskt land de verkar.

Det första FORCIT Consulting-företaget startades 1970, och firar således 50-årsjubileum i år. FORCIT Consulting kommer nu ha över 120 medarbetare på 20 kontor runt om i Sverige, Norge och Finland. Gruppen har över 2500 moderna mätare för vibrationer, buller och komfortmätning som kan kopplas upp mot vår digitala molntjänst, där vi snabbt kan förse kunden med data, rapporter och återkoppling.

För ytterligare information:

Jörgen Sigvardsson
VD, FORCIT Consulting (AB)
jorgen.sigvardsson@forcitconsulting.se
Tel. +46 733 471 209