Vi har vunnit vårt första ramavtal avseende buller!

Ramavtalet gäller bullerutredningar i Ulricehamns kommun.

Avtalet kommer till största del utgöras av trafikbullerutredningar och bullerkarteringar för detaljplaner.

Vi vill också lyfta våra medarbetare Andreas Wennblom och Thomas Harryssons insatser för att vinna kontraktet för vår nya avdelning!