FORCIT Groups hållbarhetsrapport 2023 har publicerats

bild på grenar och löv

Under 2023 fortsatte FORCIT Group sitt viktiga hållbarhetsarbete. Vi investerade enligt vår hållbarhetsplan och använde ny programvara för att bättre analysera miljödata. Gröna värden stod i centrum även för FoU-projekt. Vi genomförde även omfattande hållbarhetsrevisioner av våra leverantörer och införde metoder för att bedöma leverantörskedjornas sociala påverkan. Och viktigast av allt – vi upprätthöll en god nivå på arbets- och sprängämnessäkerhet.

Läs FORCIT Group’s hållbarhetsrapport här.