KONTAKT MED TREDJE MAN

När planerade arbeten kommer att medföra någon form av omgivningspåverkan som berör kringboende och närliggande företag är information till tredje man av mycket stor vikt. Med rätt information levererad på rätt sätt och vid rätt tillfälle ökar du tryggheten för tredje man och påverkar deras inställning till projektet. Om berörda intressenter känner sig trygga och professionellt behandlade så ökar förtroendet både för projektet och för de aktörer som är inblandade.

FORCIT Consulting har lång erfarenhet och ett stort engagemang i att informera och samtala med berörda parter i projekt. Vi arbetar med att bygga upp en positiv, professionellt hanterad kommunikation med berörda människor i projektets omgivning som en del i vår hantering av omgivningspåverkan.

Framtagande av kommunikationsstrategi

Inget projekt är det andra likt. Behovet av kommunikation kan därför se olika ut från fall till fall. Vi på FORCIT Consulting kan med utgångspunkt från vår stora erfarenhet av att hantera olika intressenter ta fram en kommunikationsstrategi för att nå fram till tredje man. Till exempel kan informationsmöten, flygblad, jourlinjer och projekthemsidor användas beroende på hur målgruppen ser ut. Huvudregeln är dock alltid att människors farhågor och frågeställningar ska bemötas professionellt och med hänsyn.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Vibrationsanalys som förebygger och undviker problem i produktionen

FORCIT Consultings experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.