VIBRATIONSISOLERING

De gränsvärden för vibrationer som tillverkare/brukare av känslig utrustning tillåter är normalt så låga att ett sedvanligt tillvägagångssätt vid sprängningsarbete i princip är omöjligt. Komplikationer uppstår därför ofta när sprängning behöver ske i närheten av vibrationskänslig verksamhet eller utrustning. Med god vibrationsisolering kan du dämpa inkommande vibrationer med över 90 procent och därmed möjliggöra sprängning i en känslig miljö.

Vibrationsisolering som skyddar känslig teknisk utrustning

Utrustning som i vanliga fall är känslig för vibrationer, såsom serverrack, mätutrustning och medicinsk utrustning, kan vibrationsisoleras för att förebygga skada. I god tid inför dina sprängningsarbeten utför vi en inventering av all din vibrationskänsliga utrustning. För att förhindra skador ser vi till att vibrationsisolera den tekniska utrustningen när den är avstängd. Vid användning dämpas sedan utrustningen med vibrationsisolatorer av rätt dimension för att skadliga vibrationsvågor inte ska kunna nå den känsliga utrustningen.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

Vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.