TÖJNINGSMÄTNING

Vid mark-och anläggningsarbeten som innefattar sprängning och borttagning av fast berg uppstår ofta spänningar i den kvarvarande konstruktionen. Därför är det viktigt att hålla kontroll på dessa så att skador inte uppstår.

Töjningsmätningar som övervakar rörelser

FORCIT Consulting installerar och mäter töjning och rörelser med elektriska och optiska töjningsgivare, rörelser i väggar och andra konstruktionsdelar. Med våra automatiskt registrerande system ges en kontinuerlig bevakning av vad som sker i byggnaden dygnet runt, året om.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

Vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar.