Minimering av stenkast

Vid skut-, plan- och pallsprängning samt i samband med sprängning av förskärning till tunnelpåslag och inledande tunnelsalvor finns risk för stenkast. Detta medför risk för skada på personal, utrustning och närliggande byggnader, boende och anläggningar. Genom att planera sprängarbetena noggrant och vidta försiktighetsåtgärder kan riskerna minskas.

Planering av sprängarbete för att undvika stenkastning

FORCIT Consultings experter kan hjälpa dig att undvika stenkast. Generellt kommer sprängningsarbetena att bedrivas som försiktig sprängning vid de inledande salvorna då risk finns för stenkast. Försiktig sprängning innebär att omgivningen skyddas från påverkan från sprängningsarbeten genom att kontrollera luftstötvågor, markvibrationer och inte minst stenkast genom täckningsåtgärder.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.