Dokumentering av sprängning

Sprängare har i enlighet med AFS 2007:1 krav på att kunna påvisa teoretisk kunskap genom utbildningsintyg och att dokumentera genomfört arbete. Dokumentationen ska bland annat innehålla riskanalys och data om var, när och hur arbetet har genomförts. Det kan också finnas krav på ansvarig arbetsledare.

Dokumentation som säkerställer externa krav

FORCIT Consulting hjälper sprängningsentreprenörer att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt säkerställa att de uppfyller myndighets- och byggherrekrav gällande dokumentation av sprängning.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.