RÅDGIVNING & BYGGLEDNING

I många projekt som innehåller bergarbeten saknas bergkunskap hos byggledningen för att styra och säkerställa att arbetena sker enligt de krav som bygghandlingarna föreskriver. Felaktigt utförda berguttag kan få stora tekniska och ekonomiska konsekvenser.

Byggledning som säkerställer relevant bergkunskap

FORCIT Consultings experter hjälper byggherrar med byggledning av berg- och sprängarbeten så att dessa genomförs på ett optimalt sätt.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Projektledning som säkerställer en optimal hantering av omgivningskontroll

Med en projektledare med helhetsansvar för omgivningskontroll underlättas både kommunikationen och arbetsbördan samt hjälper till att optimera resurserna.

FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.