PRECISIONSAVVÄGNING

Vid mark- och anläggningsprojekt kan det uppstå en påverkan på grundvattnet inom närområdet som kan leda till sättningar. Precisionsavvägning är ett sätt att dokumentera rörelse i höjd, och används för att enkelt kontrollera sättningar av grunden eller andra byggdelar på din fastighet.

Precisionsavvägning för att dokumentera sättningar

Om du till exempel är orolig för att din fastighet påverkas av byggprojekt i närheten, hjälper FORCIT Consulting dig gärna med precisionsavvägning.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

Inklinometermätning som övervakar rörelser

FORCIT Consulting mäter deformationer och rörelser i jord.