OPTIMERING av borr- och laddplan

Vid felaktigt utförande av sprängning uppstår både tekniska och ekonomiska konsekvenser. Det är därför viktigt att optimera borr- och laddplanen så att arbetet kan bedrivas på bästa sätt.

Optimering av försiktig sprängning

Vid försiktig sprängning används normalt två metoder för att bestämma hur området ska sprängas ut. Skallagsekvationen (via regressionsanalys) är den vanligaste metoden för att beräkna vibrationer från sprängningar med avseende på laddningsmängd och avstånd. För ytterligare analys används även en superpositionsmodell för att kunna ge rekommendationer även angående fördröjningstider och skjutriktning. FORCIT Consulting kan hjälpa till att optimera din sprängning med hänsyn till rådande omgivningskrav.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Vibrationsanalys som förebygger och undviker problem i produktionen

FORCIT Consultings experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt.