Arkiv

FORCIT Consulting mäter bullernivåer hos Carlfors Bruk

FORCIT Consulting på plats hos Carlfors Bruk i Huskvarna för att genomföra en industribullerkartering. Förra veckan var FORCIT Consulting på plats hos Carlfors Bruk. De är ledande producenter av aluminiumpigment och tillverkar även produkter för vårt systerbolag, FORCIT Explosives. Vårt akustikteam mätte omkring 90 stycken bullerkällor på området. Dessa kommer ligga till grund för bullerkarteringen,…

FORCIT Consulting vinner stort ramavtal

Vi kan glatt meddela att vi vunnit ett större avtal som rör utredningar av trafikbuller, ljudnivåmätningar och ljudkvalitet.  Det riksomfattande uppdraget för Trafikverket innebär att tillhandahålla olika former av stöd och utredningar relaterade till bullerhantering och bullerbegränsande åtgärder inom infrastrukturprojekt och befintliga anläggningar. FORCIT Consulting kommer bland annat genomföra trafikbullerutredningar, mätningar och beräkningar för väg…

FORCIT bidrar till tystare vägar

Vi bidrar med kunskap om buller och akustik till projekt om tystare vägar Ett av många spännande projekt på FORCIT Consulting handlar om bidra till att utveckla tystare vägar för att minska buller från trafiken. Trafikverket har under lång tid utrett hur man ska kunna reducera bullret från E4 vid Huskvarna. FORCIT Consulting har varit…

FORCIT Groups hållbarhetsrapport 2022 har publicerats

I FORCIT Groups hållbarhetsrapport för 2022 redovisar vi status och planer för framtiden inom vårt hållbarhetsarbete. Under 2022 gjorde vi framsteg i många av våra hållbarhetsprojekt. Vår road map för koldioxidneutralitet som färdigställdes 2022 inkluderar investeringar och utvecklingsprojekt som kommer att hjälpa oss att minska våra utsläpp, förbättra energieffektiviteten och öka andelen grön energi. Vi…

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi tackar våra kunder, leverantörer och partners för samarbetet under året. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Bergsprängardagarna 2023

Nu är det snart dags för Bergsprängardagarna 2023 som arrangeras av Bergutbildarna varje år sedan 1999. Datumet är 19-20 januari och konferensen hålls på Scandic Infra City. Bergsprängardagarna är konferensen som bjuder på explosiva möten mellan entreprenörer, konsulter, myndigheter och beställare med fokus på den praktiska verkligheten på berget. Läs mer om det spännande programmet…

VIP Nordic nu tillgänglig som mobilapp

Online-verktyget VIP Nordic kompletteras nu med en mobilapp, VIP Nordic Mobile. Appen möjliggör on-line monitorering av sprängningsaktiviteter och registrering och monitorering av sprängningarna direkt på sajten. Appen ger också tillgång till projekt och mätpunkter I realtid och det går också att skapa nya sprängningshändelser.    Appen lokaliserar sprängningssajten och möjliggör överföring av data direkt i…

Glad midsommar!

Forcit önskar en skön och avkopplande midsommar till alla kunder och samarbetspartners!

Ulf Carlzon har utsetts till ny VD för Forcit Consulting Sweden

Ulf Carlzon har utsetts till ny VD för Forcit Consulting Sweden (Forcit Consulting AB). Ulf har en gedigen ledarskapserfarenhet från olika chefsbefattningar inom konsult-, gruv- och ingenjörsverksamhet samt en lång erfarenhet inom många olika branscher. ”Vi är mycket glada över att ha funnit en person som Ulf som vår nya VD. Ulf är mycket driven,…