INKLINOMETERMÄTNING

Vid byggande i jord och berg, slänter, jorddammar, bankfyllningar mm är det viktigt att vid övervaka rörelser i marken vid skredområden. Att mäta jordrörelser med inklinometrar är en tillförlitlig och beprövad metod. Mätmetoden ger ökad säkerhet och kostnadsoptimering

Inklinometermätning som övervakar rörelser

FORCIT Consulting mäter deformationer och rörelser i jord. Mätningarna kan utföras manuellt, men vi installerar även automatiskt registrerande givare för online-redovisning i vårt mätsystem Vip Nordic.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Mätningar av jordstabilitet

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av stort intresse vid bland annat sprängningsarbeten

Töjningsmätningar som övervakar rörelser

FORCIT Consulting installerar och mäter töjning och rörelser med elektriska och optiska töjningsgivare, rörelser i väggar och andra konstruktionsdelar.