FREKVENSANALYS

Inför upprättandet av riskanalyser kan det vara svårt att vid den inledande inventeringen fastställa markslag och olika grundläggningsmetoder, som t.ex. grundläggningar på pålar. Detta medför ofta att riktvärdena reduceras som en försiktighetsåtgärd. En reduktion av riktvärden medför en merkostnad och mertid för projektet.

Frekvensanalys som korrigerar riktvärden

För att utföra analyser används FORCIT Consultings mätsystem VipNordic som registrerar vibrationsförlopp samt hanterar frekvensanalys genom FFT. Därefter utvärderas vibrationsförloppen inklusive frekvensinnehåll från de inledande sprängsalvorna i syfte att korrigera och höja riktvärdets ”markslagsfaktor”, det så kallade v0-värdet.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Vibrationsanalys som förebygger och undviker problem i produktionen

FORCIT Consultings experter hjälper dig att analysera data och föreslår åtgärder innan negativ påverkan på människor och miljö är ett faktum.

Automatisk mätning av vibrationsalstrande arbeten

Vibrationsmätningar ger dig ett pålitligt underlag för hur ditt projekt påverkar omgivningen samtidigt som du undviker oönskade överraskningar.