FILMNING AV KANALER/RÖRLEDNINGAR

Ibland kan det vara svårt att komma åt att dokumentera status på kanaler och ledningar i samband med vibrationsalstrande arbeten. Samtidigt kan läckage och rörbrott orsaka stora skador som är svåra att åtgärda. I dessa fall kan en film ofta vara en bra lösning.

Filmning av kanaler och ledningar för att dokumentera och lokalisera skador

FORCIT Consulting kan utföra filmning av rök- och ventilationskanaler när du behöver fastställa vilket skick dessa är i. Genom att filma är det också möjligt att lokalisera eventuella skador eller problem så att de kan åtgärdas. Vid avslutat arbete kan filmen levereras till kund.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Täthetsprovning som avslöjar skador och läckage

Skorstensfejartekniker utreder behovet av täthetsprovning av rökkanaler och eldstäder i samband med vibrationsalstrande arbeten. 

En syneförrättning som dokumenterar och härleder uppkomna förändringar

Med en professionell syneförrättning av närliggande byggnader både före och efter mark- eller sprängarbetet bedömer vi om eventuella förändringar har uppstått under projekttiden och kan härledas till vibrationer orsakade av de utförda arbetena.