DIMENSIONERING AV BERGFÖRSTÄRKNING

Vid berguttag genom sprängning eller annan metod är det viktigt att säkerställa att konstruktionen är säker och stabil. För att vara på den säkra sidan behöver konstruktionen vanligtvis förstärkas med bergbultar och sprutbetong. Dessa arbeten kräver erfarenhet och expertis inom bergbyggnad.

Dimensionering som säkerställer stabila bergkonstruktioner

Strategin för dimensionering av bergkonstruktioner baseras på observationsmetodens tre grundläggande principer: förutsägelse, observation och åtgärd. FORCIT Consulting kan erbjuda erfarna bergmekaniker som kan säkerställa en säker och stabil bergkonstruktion.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Bomknackning säkrar din bergkonstruktion

I samband med sprängning i närheten av befintliga berganläggningar är det viktigt att säkerställa statusen på dessa och att de är stabila.

Projektledning som säkerställer en optimal hantering av omgivningskontroll

Med en projektledare med helhetsansvar för omgivningskontroll underlättas både kommunikationen och arbetsbördan samt hjälper till att optimera resurserna.