BORR- OCH LADDNINGSPLAN ETC.

En borr- och laddplan upprättas för att säkerställa ett optimalt berguttag givet de förutsättningar som gäller för den specifika platsen. Sprängning inom tätbebyggt område medför ofta begränsningar för utförandet. Utmaningen är i dessa fall att optimera planen efter förutsättningarna.

Borr- och laddplaner som är anpassade till aktuella krav

Innan sprängningen ska ansvarig part tillsammans med bergsakkunnig göra en plan för sprängarbetet. Planen brukar innehålla en borrplan, en laddplan samt en riskbedömning. Dessa dokument är nödvändiga för att man ska få tillstånd att spränga. FORCIT Consulting hjälper till att designa en borr- och laddplan med hänsyn till de givna förutsättningar som stipulerats för ert projekt. Designen tar hänsyn till den utrustning som finns till förfogande och de krav som framställts för utförandet.

För mer information kring hur FORCIT Consulting kan ta ett helhetsansvar för omgivningspåverkan i ditt projekt.

Byggledning av berg- och sprängarbeten

FORCIT Consulting hjälper till med byggledning av berg- & sprängarbeten. En riskvärdering av inventerade arbetsmoment och arbetsområden utförs med utgångspunkt från deras sannolikhet att inträffa och konsekvensen av att de inträffar.

Sprängvarning som förvarnar omgivningen

Alla som bor eller har verksamhet inom ett fördefinierat avstånd från byggplatsen kan erbjudas en automatisk tjänst som innebär att tredje man kan få en förvarning.